Lokalt

Göteborg öppnar för gatukonst

Publicerat 2013.11.11

Remissrundan för nya regler kring gatukonst är nu avslutad.  Man rör sig från den tidigare nolltoleransen mot en öppnare inställning.

Det är kommunens arbetsgrupp Trygg vacker stad leder arbetet med att ta fram nya regler för gatukonst. Kommunfullmäktige tar beslut efter årsskiftet. Läs mer i GP: http://www.gp.se/kulturnoje/1.2171745-goteborg-for-friare-gatukonst