Kyle van Horn via Filkr/CC

 Kyle van Horn via Filkr/CC

Lokalt

Forskarstjärnor knyts upp

Publicerat 2013.11.14

  • Forskning
  • Göteborg
  • Konst

Konstnärliga fakulteten på Göteborgs Universitet har dragit ihop en grupp av internationella konstnärer, musiker, filosofer och designers som tillsammans med representanter från GU ska jobba upp den konstnärliga forskningen.

- Nu är tiden kommen att fördjupa den konstnärliga forskningen och formulera hur konstnärlig forskning kan bidra till förståelsen och lösningen av det som brukar kallas de stora samhälleliga utmaningarna, säger Ingrid Elam, dekan för Konstnärliga fakulteten - Vi kan nu bygga en forskningskultur där vi öppnar oss för diskussion med kritiska vänner, det vill säga nationella och internationella företrädare för konstnärlig och annan forskning som är nyfikna på vad vi vill göra. Så hoppas vi kunna utveckla fältet och vår egen forskningsmiljö, säger Ingrid Elam.

Den nya sättet är en plattform för att är att främja dialog och sprida innehåll. När fler mötesplatser och diskussionsytor skapas kan även kontakten mellan Göteborgs olika konstscener och forskning dra nytta av det.

Kärnan i projektet utgörs av två grupper, en rådgivande kommitté som består av internationella forskare som kommer att stödja projektet och hjälpa till att utveckla peer-reviewkultur inom den konstnärliga forskningen. Och en innehållsgrupp med kolleger från Sverige och Finland som tillsammans med arbetsgruppen på Konstnärliga fakulteten ska ge projektet redaktionell tillsyn och granskning.

Konstnärliga fakulteten är stolta och glada att kunna presentera de namn som nu knutits till Göteborg universitet och som via fakultetens nya plattform ska föra konstforskningen in i framtiden:

--------------------------------------------------------------------------------------

Advisory Board
Ute Meta Bauer, Associate Professor at the Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Darla Crispin, Associate Professor at the Norwegian Academy of Music, Oslo
Simon Critchley, Professor of Philosophy at the New School in New York City
Bruno Latour, Professor at the Institut d’Etudes Politiques in Paris
Andrea Phillips, Reader in Fine Art, at Goldsmiths, University of London
Henk Slager, Dean of the Utrecht Graduate School of Visual Art and Design (MaHKU) and Professor of Artistic Research at the University of the Arts, Utrecht
Lou Yongqi, Dean and Professor at the College of Design & Innovation, Tongji University, Shanghai

 

Editorial Board
Magnus Bärtås, Professor at the University College of Arts, Craft and Design, Stockholm
Barbara Czarniawska, Professor at the Gothenburg Research Institute
Catharina Dyrssen, Professor at Chalmers University of Technology, Gothenburg
Lars Hallnäs, Professor at the Swedish School of Textiles, Borås
Esa Kirkkopelto, Professor at the University of the Arts, Helsinki
Ola Sigurdson, Professor at the University of Gothenburg

Här ser du mer:
www.konst.gu.se/forskning/plattform