Utblick

Europeisk designplattform

Publicerat 2013.06.24

    På plattformen, eller hemsidan, SEE finns en mängd kunskap om innovationer och erfarenheter inom design kan integreras i beslutsfattande. SEE är en del av den Europeiska kommissionens initiativ för innovation och målet med SEE är att stärka förståelsen för design. Elva länder är med, bl a Danmark/Danish Design Centre (men inte Sverige.)

    Syftet är att integrera design i hela innovationsprocessen i Europa. Såhär står det bl a på hemsidan: It is the European Commission’s vision that “by 2020, design is a full acknowledged, well-known, well-recognised element of innovation policy across Europe” (Peter Dröll, European Commission, på SEE-konferens, 29/3 2011).