Lokalt

Design i innovation

Publicerat 2013.11.26

  • Design
  • Forskning
  • Innovation

Lisa Carlgren på Chalmers har nyligen skrivit en avhandling om Design Thinking som möjliggörare av innovation. Avhandlingen visar hur Design Thinking används för att bygga upp innovationsförmåga och är byggd på empiriska studier av företag med långvarig användning av Design Thinking.

Avhandlingen visar att design thinking tar sig olika uttryck när det används i alla olika sammanhang och att det är viktigt att inte betrakta begreppet i isolerat utan i samspel med den nuvarande innovationsförmågan i organisationen.

Och att man ser långsiktigt på det och inte förväntar sig konkreta resultat för fort.
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/185362/185362.pdf