Utblick

Design för bättre hälsa

Publicerat 2013.01.28

    Vinnova ger i Stockholm en serie lunchseminarier om design i offentlig sektor. Det kommer att ta upp aktuella ämnen. Fokus kommer att vara vård och omsorg, men samtliga ämnen kan även vara intressanta för andra målgrupper.
     
    Målet med lunchseminarierna är att ge ökad inspiration till att utforska designprocessens möjligheter att stötta utvecklingen av offentlig sektor. Man vill också möjliggöra ökade kontakter och kunskapsutbyte mellan företag, akademi och myndigheter/offentlig sektor.

    Mer information om lunchseminarierna och var och när dessa äger rum finner du här