Foto: Christina/ADA

 Foto: Christina/ADA

Lokalt

Bruset i staden

Publicerat 2013.12.09

  • Event
  • Göteborg

I onsdags var det en lunchföreläsning med Catharina Dyrssen, Anders Hultqvist och Staffan Mossenmark från Urban Sound Institute på Högskolan för Scen och Musik i Göteborg om ljudkonst i det offentliga rummet.

De berättade bland annat om vikten för en stad att hitta sk. tillåtande zoner, och inte se brus som ett problem. Vi skapar alla ljud och brus i stadsrummet, genom hur vi rör oss, talar, gatumusiker, cyklister och bilister. Vi skapar vår ljudmiljö.

Man har bland annat skapat ljudinstallationer på Gallerian i Stockholm. I dessa rum hörde man inte något brus. För att besökarna inte skulle vilja stanna för länge var sittplatserna inte för bekväma.

1995 tystnade Göteborg då hela staden fylldes med snö. Staden upplevdes helt annorlunda. En del upplevde detta som hotfullt men andra blev inspirerade. På andra ställen placerar man fågelkvitter eller havsbrus för att skapa en lugnande oas.

I Paris testade man med att skapa en zon i staden där det var tyst, och då började invånarna gå dit och vila sig. Man upplevde att det var skönt och avstressande, men man förstod inte riktigt vad det berodde på. Ljudkonst väcker ofta en diskussion när det gäller att planera städers innehåll och utseende.

Lunchföreläsningarna på HDK i Göteborg och Textilhögskolan i Borås fortsätter till våren.