Bild: Nordiska Akvarellmuseet

 Bild: Nordiska Akvarellmuseet

Lokalt

Att teckna är stort!

Publicerat 2013.02.20

  Att teckna är stort! är ett nytt projekt hos Nordiska Akvarellmuseet om hur teckning kan användas som pedagogiskt verktyg i olika skolämnen. Nu kommer det biffa till sig ordentligt under året. Postkodlotteriet går in med 2,6 miljoner kronor.

  Projektledarna Lena Eriksson och Pia Wretlind säger vad det handlar om:
  - Vi vill att alla ska upptäcka allt det som teckning kan vara och användas till. Vi ser det som både som konst och kommunikation. Tillsammans med konstnärer, lärare och elever vill vi undersöka om vi lär oss mer när vi tecknar.

  Arbetet med Att teckna är stort påbörjades redan förra året, då med stöd av Kulturrådet. I och med stödet från Postkodlotteriet har museet nu anställt åtta konsultkonstnärer som under vår-och höstterminen 2013 kommer arbeta med lärarlagen i åtta olika skolor i sju kommuner i Västra Götalandsregionen: Tjörn, Stenungsund, Mölndal, Göteborg, Vänersborg, Tibro och Borås.

  Läs mer här:
  http://www.akvarellmuseet.org/kulturvast_templates/Kultur_ArticlePage.aspx?id=74774