Palladios Villa Capra "La Rotonda". Bild: alfapegaso/Flickr Creative Commons

 Palladios Villa Capra "La Rotonda". Bild: alfapegaso/Flickr Creative Commons

Lokalt

Arkitekturupproret sett ur en etnologs ögon

Publicerat 2017.10.17

  • Arkitektur
  • Forskning

I sin masteruppsats i etnologi vid GU Bygga gammalt på nytt. Staden arkitekturen och ett uppror på nätet har Lovis Moreau studerat Arkitekturupproret. Hennes slutsats efter att ha följt gruppen över tid och intervjuat företrädare för gruppen är att gruppen stadigt ökar och att det är tydligt att det är många som vill se en annan typ av stad och att vad Arkitekturupproret presenterar är ett alternativ som är lätt att ta till sig.

Läs mer djupgående om Moreaus studie i Arkitekten