Lokalt

Arkitekttävling

Publicerat 2013.03.20

    Grevegårdsskolan i Göteborg skall byggas om. Göteborgs Stad Lokalförvaltning bjuder in till en prekvalificering för nybyggnad av skolan, omfattande en ny F-9 skola, en förskola med fem avdelningar och idrottshall.

    De fyra förslag som går vidare arvode på 150 000 sek var.

    Sista ansökan den 15 april. Mer info här.