Bild: The Service Design studio

 Bild: The Service Design studio

ADA gör

ADA gör: Pinballmetoden för innovationsförbättring

Publicerat 2019.09.25

  • ADA event
  • Innovation

Har du någonsin varit med om att ta fram ett koncept som aldrig blev implementerat trots att det var riktigt bra? Vill du bättre förstå vad det är som gör att vissa idéer lyckas hela vägen och vad du kan göra för att skapa bästa förutsättningar för en lansering? Förenklat – vill du ha möjlighet att sänka kostnader inom produkt-/servicedesign och innovation? Forskningen visar på att upp till 50% av alla innovationsidéer som tas fram aldrig blir av. Detta är ju ett stort slöseri på många nivåer av resurser.

Nu bjuder vi in till en halvdags workshop iThe Pinball Game - ett verktyg för att förstå det kontextuella landskapet som en idé ska överleva i – från uppkomst till lansering och implementering. Vi vill att fler idéer ska kunna överleva – att bara idégenerera för sakens skull blir ju i längden rätt meningslöst.

Syftet med The Pinball Game är:

– Att bredda samtalet till att handla om mer än bra idéer – att prata om idéns samverkan och påverkan i ett större sammanhang.

– Att förstå ett koncepts kontext och vilka risker och hinder det finns i den miljö som konceptet ska överleva i – för att skapa realistiska implementeringsplaner.

– Att applicera ett systemtänk till innovationsprocessen för att utveckla en förmåga att värdera idéer och koncept utifrån dess möjligheter att lanseras och skapa värde över tid.

För vem:

- För alla som är nyfikna på att leverera bra produkter och service

- Alla deltagare får the Pinball Game Tool Template, en beskrivning av hur en spelar och tar sig vidare till handling.

Läs mer om The Pinball Game här

Du behöver inte förbereda något speciellt men kommer bli ombedd att berätta i din grupp om något case som har fastnat i en process. Vissa av dessa väljs sedan ut till att bli gruppens arbetsunderlag.

Bakom The Pinball Game står servicedesignerna Karin Lycke och David Griffith Jones som driver The Service Design studio i Göteborg.

När: 8 oktober kl 9-12

Var: Business Region Göteborg, Östra Hamngatan 5

>>> Anmäl dig här

Anmälan senast den 4 oktober, antalet platser är begränsat. Vi bjuder på fika (ev allergier anges i anmälan.) Workshopen är kostnadsfri, men en no show-avgift på 300 kr tas ut vid avanmälan senare än 24 h innan start.

Innovationslabbet anordnas av ADA tillsammans med Business Region Göteborg.

---------------------------------------------------

ADA och Business Region Göteborgs innovationssatsning bygger på ett 360°-tänkande. I våra större innovationslabb bjuder vi in näringsliv, akademi, förvaltningar och behovsägare, samt ser särskilt till att vi har kreatörer med - för att få med så många perspektiv som möjligt. Ibland gör vi också även kortare workshops där vi vill lyfta fram en metodik eller något spännande sätt att jobba med innovation. Kontakta azadeh.kazemi@businessregion.se om du har frågor.

Läs mer om innovationslabben här:
Innovationslabb - innovation med kraft från kreatörer