ADA gör

ADA gör: Hur kan vi stoppa galleridöden i Göteborg?

Publicerat 2018.09.11

Det är inte enkelt att driva ett kommersiellt galleri i Göteborg. Trots att vi har tunga konstinstitutioner som Akademin Valand, Göteborgs konstmuseum, Göteborgs Konsthall och Röda Sten Konsthall, GIBCA, konstmagasin, stora konstinköpare i stan och ett flertal olika konstnärsdrivna sammanhang så är konstscenen vad gäller galleristverksamhet tungrodd, vilket många vittnat om de senaste åren. Och det har pratats mycket om detta de senaste åren. Nu vill vi därför ha lite verkstad!

Därför sätter vi samman en arbetsgrupp som ska få jobba med dessa frågor under hösten, i vilken vi kommer plocka in representanter för stad, region, akademin och privata gallerier.

För att ge aktuell input till uppstarten av deras arbete anordnar vi en mötesplats där vi alla tillsammans kan jobba oss fram till de prioriterade frågorna och stötestenarna. Till denna eftermiddag bjuder vi in alla er som är intresserade av hur galleriscenen i Göteborg mår och hur den skulle kunna må bättre.

Under en tvåtimmars workshop den 25/9 hoppas vi kunna vaska fram de allra viktigaste frågorna som arbetsgruppen konkret kan jobba vidare med.

-

Workshopen är den 25/9 mellan kl 15-17 på Business Region Göteborg, Norra Hamngatan 14, Göteborg.

Vi bjuder på en enklare fika.

Anmäl dig till info@adasweden.se, men vänta inte för vi har ett begränsat antal platser och först till kvarn är det som gäller för platserna.

-

Workshopen är en av ADAs XX-processer, där vi tar oss an en specifik fråga och/eller geografiskt område inom de kreativa näringarna och ger utrymme för en grupp kreatörer att konkret få momentum samt omsätta orden i handling. Workshopen samt XX-processerna görs i samarbete med VGR.