Bild: Kr.B./FlickrCC

 Bild: Kr.B./FlickrCC

ADA gör

ADA 2021: Världens bästa stad när det regnar

Publicerat 2013.12.19

  • Göteborg
  • Stadsplanering

Vi fick ett uppdrag att genomföra två förstudier inom jubileumsssatsningen 2021, då när Göteborg fyller hundra år. Den ena handlar om att genomlysa idén: Hur kan Göteborg bli världens bästa stad när det regnar? (Den andra handlade om att skapa tillåtande platser för kreatvitet i stan, vi kallar den för Tillåtande Oaser.)

Nu är vårt arbete med förstudierna slut och har presenterats för hela gruppen, och skall nu till politikerna för beslut. Vi kom fram till elva punkter att jobba vidare med vad gäller regnet.

De är bland andra REGN & STADSPLANERING, vi skall ha en stad som funkar för regn - gärna på ett vackert sätt.

REGNKONST - låta någon intressant konstnär, eller flera, tolka regnet fritt.

REGNINNOVATION - se vad man kan utveckla för evenemang i samband med regn.

Jobba med REGNMODE - varför inte utveckla kläderna för regn?

Och bli bättre på REGNKOMMUNIKATION - vi vill inte att man ska säga att Göteborg är en regnig stad, men att den är levande och upplevelserik även när det regnar.

Detta är bara ett axplock av de projekt och idéer vår projektedare Jesper Larsson har tagit fram inför fortsatt arbete med denna förstudie.