Upphandling av filmproduktion

Upphandling av filmproduktion

Publicerat 2019.04.11

Visuell kommunikation är en enhet i förvaltningen Intraservice. Enhetens uppdrag är att förvalta och utveckla Göteborgs Stads grafiska profil, samt att på beställning förse staden med grafiskt material, kommunikationsplaner och strategi, samt film och foto. Enheten ska också verka utbildande och utvecklande, och med supportverksamhet, vad gäller bild och rörlig bild. Beställningar innefattar allt ifrån dokumentation av en konferens till stora projekt för sociala medier, bio och TV. Visuell kommunikation har därför behov av olika typer av leverantörer: från små enmansbolag som kan producera snabbt och kostnadseffektivt till stora bolag med spetskompetens inom respektive tjänst som kan hantera administration, och komplicerade beställningar med hög teknisk nivå. Läs mer och gör din ansökan här: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflqyjtqtn