Formgivnings och gestaltningsuppdrag:  Bronsålderslek, en  aktiverande utomhusutställning.

Formgivnings och gestaltningsuppdrag: Bronsålderslek, en aktiverande utomhusutställning.

Publicerat 2019.02.26

Vitlycke museum a?r ett beso?kscentrum fo?r va?rldsarvet Tanums ha?llristningar och ligger i na?rheten av Tanumshede. Museet a?r ett internationellt beso?ksma?l. I museets uppdrag inga?r bl.a. att utifra?n va?rldsarvskonventionen och ha?llristningarna arbeta med information, program, visningar och kunskapsutveckling. I de publikundersökningar som genomförts de senaste åren återkommer en efterfrågan på ett större utbud på aktiviteter för barn. Ord som återkommer i undersökningarna är ”roligt/spännande/upplevelsebaserat/interaktivitet”

Detta vill vi möjliggöra, och Kulturnämnden i Västra Götaland har skjutit till pengar för att vi skall skapa en mo?tesplats för både lokalbefolkning och tillresta besökare.

Barn och fo?ra?ldrar ska tillsammans kunna ta del av bera?ttelsen om bronsa?ldern i Tanum och va?rlden pa? ett tillga?ngligt och inspirerande sa?tt. Med en aktiverande utomhusutsta?llning utanfo?r sja?lva museibyggnaden som riktar sig till familjer, barn och vuxna som vill go?ra na?got tillsammans, vill vi levandegöra bera?ttelsen om bronsa?ldern i Tanum.

Genom visualisering och gestaltning utifra?n temat vill vi att utsta?llningen skall inspirera till la?rande och lek som fra?mjar fantasi, fysisk aktivitet och tra?nar barnens motoriska fo?rma?ga.

Va?stra Go?talands la?ns landsting/Va?stra Go?talandsregionen (VGR) inbjuder till att anso?ka om att fa? la?mna anbud avseende konsultuppdrag formgivning och gestaltning av en utomhusutsta?llning i Vitlycke museum.

För att läsa mer om upphandlingen, logga in på www.tendsign.com och sök upp upphandling med referensnummer RS 2019-00976: Formgivnings- och gestaltningsuppdrag ”Platsspecifik, experimentell, aktiverande utomhusutställning som främjar lek och rekreation”.