Ateljéplats sökes / Looking for studio!

Ateljéplats sökes / Looking for studio!

Publicerat 2023.03.15

Hej!

Jag heter Josefin Tingvall och är en konstnär som arbetar med olika medier, men med en bas i textila tekniker. Jag arbetar med teman som miljö, skörhet och förändring och människors roll i den värld vi bygger upp.

De senaste åren har jag fått stöd från olika organisationer för min konstnärliga verksamhet. År 2019 deltog jag som inbjuden konstnär i ett residens på Islands nationella textilcenter med stöd från Nordic Culture Contact. Samma år fick jag stöd från Längmanska fonden och började arbeta på projektet Language of Loops. Sommaren 2020 deltog jag i Iaspis Konstnärsnämndens residens i Stockholm och 2022 fick jag projektstöd från Konstnärsnämnden för projektet Every love has its own Landscape.

Jag söker efter en ny ateljéplats runt Göteborg från och med sommaren 2023, flexibel kring plats, hyra och yta, om ni har förslag tveka inte att höra av er!

Hemsida: https://josefintingvall.com/ Mejl: Josefin.tingvall@gmail.com

—-

Hello!

My name is Josefin Tingvall and I am an artist who works with different media, but with a base in textile techniques. I work with themes such as the environment, fragility and change and the role of people in the world we are building.

In recent years, I have received support from various organizations for my artistic activities. In 219, I participated as an artist in a residency Iceland's national textile center with support from Nordic Culture Contact. In the same year, I received support from the Längmanska fonden and started working on the project Language of Loops. In the summer of 2020 I participated in the Iaspis Artists' Board residency in Stockholm and in 2022 I received project support from the Artists' Board for the project Every love has its own Landscape.

I'm looking for a new studio place around Gothenburg starting in the summer of 2023, if you have suggestions, don't hesitate to get in touch!

Website: https://josefintingvall.com/ Email: Josefin.tingvall@gmail.com

Vänliga hälsningar, Josefin