Föreläsning: Geography of Polish art around 1900 – from Sweden to Peru and beyond

I samband med utställningen Młoda Polska. Sekelskifteskonst från Polen hålls en föreläsning av Fil.dr Andrzej Szczerski, lektor vid konsthistoriska institutet vid Jagellonska universitetet i Kraków.

Den polska sekelskifteskonsten präglades av ett livligt internationellt utbyte. Föreläsningen betraktar Młoda Polska-rörelsen i en internationell kontext, där de polska konstnärernas utlandsvistelser och studieresor spelade en stor betydelse. Utbildade i det icke-existerande landet Polen eller vid de stora europeiska konstakademierna gjorde de karriär i det delade hemlandet, men också i övriga Europa och på andra kontinenter. De flesta av dem var trogna sitt land och dess konstliv, samtidigt som de bidrog till utvecklingen av konstlivet på andra platser. Polacker arbetade som hovmålare i Berlin och Istanbul, byggde offentliga byggnader i Aserbajdsjan, utformade järnvägar i Latinamerika, blev konstkritiker i Paris eller stora konsthandlare, som Henryk Bukowski i Sverige. Kartan över polsk konst kring sekelskiftet visar det nationella och internationella sammanhanget och det ömsesidiga inflytandet dem emellan. En okänd dimension av konstnärliga utbyten under Młoda Polska-perioden lyfts fram.

OBS! Föreläsningen hålls på engelska/The lecture is presented in English.

Entré till Göteborgs konstmuseum: vuxen 60 kr (engångsbesök) eller årsbiljett (100 kr). Fri entré för dig under 25 år. Begränsat antal platser. Platsbiljett finns att hämta i receptionen from torsdagen den 28 februari. Föreläsningarna ingår i entréavgiften och genomförs med stöd från Folkuniversitetet.

Bild: Józef Chełmoński, Tranor, 1870, Nationalmuseet i Kraków. Foto: Laboratory Stock National Museum in Kraków.
logo

Hej!
Fyll i formuläret för information och inbjudningar från ADA.
Vi skickar grejer max 1-2 gånger i veckan.
Du kan avanmäla dig när som helst.
Vi ses!
//ADA

* Obligatoriskt fält
Uppgiftslämnandet genom detta formulär betraktas som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen (PuL).

× Stäng