Foto: ADA

In eller ut?

Onsdagen den 15 september ägde höstens första affärsseminarium rum. Ämnet var rekrytering eller uppsägning. Karin Wallin, en av MAQUIRE´s grundare, senior partner och Magnus Wiktorson, Advokat och delägare i Advokatfirman NORDIA i Göteborg talade och svarade på frågor.

Karin Wallin berättade att det kostar i genomsnitt 700 000 SEK att göra en rekrytering. Då är det kostsamt att göra en felrekrytering. Det som kan gå fel i en rekrytering kan bero på följande saker: kompetens, erfarenhet, motivation, ledarskap, företagskultur, teamet eller processen.

Det finns 9 faser i en rekrytering och de är - 1. vem är ansvarig, 2. formulera en kravprofil, 3. sökfas med tydliga budskap, 4. urvalsfasen, 5. intervjufasen, 6. referenser, 7. andra intervjun, 8. anställning, 9. introduktion. Det tar ca 10 månader för en nyanställd att vara i full produktion. Rekryteringskonsulten måste, sätta sig in i företaget, lämna fast pris för rekryteringen, formulera en kravprofil och våga ställa krav på kunden.

Magnus Wiktorson talade kring LAS. Regler om anställningsavtalet, skyddslagstiftning för anställda och olika anställningsformer. Det är bra för ett företag att börja med provanställning och sedan utvärdera personen före att man fattar ett definitivt beslut.. När det gäller uppsägning och avsked så finns det Arbetsbrist (arbetsgivaren bestämmer om att det föreligger), eller Personliga skäl (föreligger risk att företaget behöver säga upp. Sjukdom är inte grund för en uppsägning. Företaget skall medverka till rehabilitering och medverka till att personen kan återgå. Om man finner att personen inte klarar att återgå till tjänsten kan det föreligga en uppsägningsgrund men då månste man ha gjort hela resan.

Skriftliga varningar har inte ett stort värde. Magnus talade om vikten att man måste agera snabbt om det föreligger risk för att bli av med arbetet. Man måste göra detta inom 2 veckor. När det gäller avgångsvederlag så finns det 3 olika prislistor beroende på hur många år man har arbetat på företaget. Det kan handla om allt från 16 månader upp till 32 månadslöner.

Hör av dig!

Har du något du vill tipsa oss om på ADA, eller kanske bara har synpunkter på något vi publicerat på hemsidan. Maila gärna oss på info@adasweden.se
logo

Hej!
Fyll i formuläret för information och inbjudningar från ADA.
Vi skickar grejer max 1-2 gånger i veckan.
Du kan avanmäla dig när som helst.
Vi ses!
//ADA

* Obligatoriskt fält
Uppgiftslämnandet genom detta formulär betraktas som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen (PuL).

× Stäng