Nu har den norska Arkitekturtrienalen Man Made dragit igång på Youngstorget i Oslo. Temat är Arkitekturpolitik och huvudutställningen heter Manmade Environment. Trienalen pågår till 3:e oktober.