ADA publikationer

ADA har funnits sedan 2005. Genom åren har det blivit en del publikationer.

Om ADA

Om ADA

Vad är ADA? Vad gör vi och för vilka?

Här är berättelsen om oss.

Fem förslag för gallerierna

Fem förslag för gallerierna

Arbetet med att stärka gallerierna i Göteborg/Västsverige sammanfattas i arbetsgruppens färdiga rapport, som innehåller fem förslag till fortsatt arbete. I korthet handlar det om att bilda gallerinätverk, bli bättre på internationalisering, ha programrådsmöten, jobba för ökad synlighet samt att utveckla produktionskluster. Alla dessa med lite olika ansvariga. Läs gärna rapporten med alla dess insikter!

Rapporten finns att läsa/ladda ner här

Behovs-utredning för samverkans-plattform för formområdet

Behovs-utredning för samverkans-plattform för formområdet

2018 undersökte Business Region Göteborg förutsättningarna för en samverkansplattform för aktörerna inom arkitektur, design, konsthantverk och mode i Göteborg. Det var ett uppdrag av kommunfullmäktige. Vi intervjuade museer, utbildningar, föreningar och offentlighet.

Här finns rapporten som pdf

Producera lokalt!

Producera lokalt!

En lista över lokala textila producenter, sammanställd våren 2018.

Här finns dokumentet

Rapport om Göteborgs modebransch

Rapport om Göteborgs modebransch

Modebranschen är den största delen av alla Göteborgs kreativa branscher, reklam och arkitektur inräknade, och vi har under en tid haft lite specialfokus på den. Under hösten 2017 skrev ADAs praktikant Victoria Cleverby denna rapport som belyser både siffror och historik.

Ladda ner och läs rapporten här

PopUp-studion i Bergsjön 2015-2017

PopUp-studion i Bergsjön 2015-2017

Vi drev en popupstudio i Bergsjön där Forsman & Bodenfors, White Arkitekter, Stylt Trampoli, Designkanalen, Lövheden Cengiz mfl samarbetade. Vi ville med detta testa ETT sätt att öka mångfalden i våra branscher.

Läs om arbetet här

Work in Peace

Work in Peace

Vi gjorde en mötesplats om hur meditation och sinnet kan påverka arbetsprocessen för en kreatör. Till den fick vi en dokumentatiuon med tre vägledda meditationer av workshopledaren På Dobrin.

Här finns den som pdf

Oslo-GGB-CPH

Oslo-GGB-CPH

September 2008 gjorde vi en analys för att se på förutsättningarna att utnyttja den geografiska närheten mellan
storstäderna Oslo, Göteborg och Köpenhamn.

Här finns den att ladda ner.

Tillåtande Oaser / Saltet på Ringön

Tillåtande Oaser / Saltet på Ringön

Under några år har ADA drivit på en utveckling på Ringön i centrala Göteborg genom projektet Saltet på Ringön (som ursprungligen hette Tillåtande Oaser).

Här är förstudien som gjordes 2014.

Analys av upphandling av kreativa näringar

Analys av upphandling av kreativa näringar

2014 gjorde vi en analys av den offentliga upphandlingen av kreativa näringar.

Här finns den att ladda ner.

Does it have heart?

Does it have heart?

Den här förstudien utreder möjligheten att med hjälp av specifika satsningar stödja kulturella
och kreativa näringar i deras internationaliseringsprocesser. Förhoppningen är knuten till en ökad
internationell genomströmning och varaktig koppling mellan Västsverige och världen.

Läs förstudien här.

Bra Beställare

Bra Beställare

Vi tog fram ett underlag för hur man blir just det, en Bra Beställare.

Läs lathunden här

Reklamen är livsviktig

Reklamen är livsviktig

Rapport från 2007 om vad reklamen kan göra för att förbättra samhället.

Här finns den