Workshop: Andra sätt att möta museet!

Workshop: Andra sätt att möta museet!

Publicerat 2019.10.09

Hur kan känslor, sexualitet och identitet forma mötet med konst? I samband med genuskonferensen g19 håller den kanadensiske konstnären Benny Nemerofsky Ramsay en workshop som tar avstamp i den här frågan. Under workshopen diskuterar vi tillsammans kring ämnet och skapar en slags navigationskarta som försöker föreställa sig hur sexualitet, genus och queerhet påverkar hur vi rör oss genom museet.

Benny Nemerofsky Ramsay är konstnär, dagboksskrivare och forskare som är född och arbetar i Kanada. Hans konstnärskap handlar ofta om känslomässiga möten med musikaliska, konsthistoriska och queera kulturella material som vill uppmuntra oss till ett lyssnande och seende baserat på empati. Han arbetar med en mängd olika tekniker och material, med det gemensamma strävandet att utforska, validera och lyfta queera röster, berättelser och historier.

Nemerofsky Ramsays verk har ställts ut internationellt och är en del av de permanenta samlingarna på Kunsthistorisches Museum Wien, Polin Museum för polska judars historia i Warszawa, Thielska Galleriet Stockholm och National Gallery of Canada i Ottawa.

Om du blir nyfiken på att läsa mer kan du läsa mer på hans webb: www.nemerofsky.ca OBS: Workshopen kommer att hållas på engelska och ingår i ordinarie entréavgift till museet. Plats: auditoriet.

Begränsat antal platser. Du kan hämta ut biljetter på Göteborgs konstmuseum från den 1 oktober. Du kan också boka en biljett genom att maila till info@kultur.goteborg.se, ange workshop 9 oktober, och om du bokar via mail måste du hämta ut din biljett senast den 9 oktober kl 13.45.

Workshopen ges i samarbete mellan Göteborgs konstmuseum, Nätverket Kulturarv och den tvärvetenskapliga genusforskningen samt föreningen Genus i museer.

Missa inte heller den öppna visningen av museets aktuella utställning Du är som ges i anknytning till workshopen samma dag kl 17.15. Läs mer om visningen på vår webb: https://goteborgskonstmuseum.se/aktiviteter/oppna-visningar/

Foto: Benny Nemerofsky Ramsay.

Datum: 2019.10.09

Tid: 14:00

Plats: Göteborgs konstmuseum

Arrangör: Göteborgs konstmuseum

Webbsida: https://goteborgskonstmuseum.se/aktiviteter/forelasning/