The Smartest City Event

The Smartest City Event

Publicerat 2019.09.26

Talks & Dinner

Syftet med eventet är att samla människor som alla är intresserade av att skapa ’den goda staden’ utifrån en gemensam målsättning om en stad för alla. Deltagarna kommer från både offentlig och privat sector, civilsamhället och akademin. Det är ett event där ingen äger frågan, ingen sponsring, inget vinstintresse. Vi gör detta för att vi tror att det börjar med människor och möten. –––

Vi ser detta som en start på ett nätverk/plattform/samtal för att främja samverkan mellan olika instanser, organisationer och grupperingar. Allt med sin utgångspunkt i mänskliga behov och beteenden. En serie uppföljande möten är redan bokade inför höst och början 2020 som bl a handlar om att co-designa lösningar inom staden med enkla prototyper, samt en träff om policy design för stadsutveckling.

Datum: 2019.09.26

Tid: 17:00

Plats: Värt Sustainable Food Labs

Arrangör: The Service Design studio / Livework

Webbsida: https://www.thisisgothenburg.com/the-smartest-city-event