Samtal: Plastic Imaginaries

Publicerat 2016.10.12

Kristina Lindström och Åsa Ståhl pratar om hur plasten påverkar naturen på ofattbara och nya sätt.

När plast först började användas kom det med visioner om tydlig separation mellan människa och natur; mellan det konstgjorda och det naturliga. I detta samtal kommer Åsa Ståhl och Kristina Lindström diskutera hur denna uppdelning visat sig problematisk och de kommer spekulera kring hur det skulle kunna förhålla sig på andra sätt.

Samtalet baseras på en serie workshops där allmänheten bjudits in att utforska två nya upptäckter kring plast som material och föreställningar kring plast. Det första exemplet är en ny geologisk enhet - plastiglomerates – som är en blandning av sten, plast, sand, korall mm. Det andra exemplet är att helt vanlig mjölmask på biologiskt sätt kan bryta ner frigolit. Båda dessa nya rön ifrågasätter uppdelningen mellan människa och natur; konstgjort och naturligt, och skapar samtidigt olika förutsättningar för att leva med eller utan plast.

Kristina Lindström, Malmö Universitet, och Åsa Ståhl, Linnéuniversitet, är båda konstnärer och forskare. De har arbetat tillsammans i över tio år och har skrivit gemensam avhandling vid Malmö högskola. Sedan dess har de arbetat tillsammans i det internationella forskningsprojektet HYBRID MATTERs där de för tillfället undersöker olika antropocena uttryck. Deras arbete har publicerats och ställts ut både nationellt och internationellt.

Varje onsdagskväll hela utställningen presenteras en rad samtal som fördjupning i tematiken Antropocen och de tankar som tas upp i Yoldas utställning. Samtalen tar oss bortom vårt moderna samhälle – och diskuterar nya levnadssätt för en ny tidsålder.

Alla kvällar börjar med en kortare föreläsning och fortsätter med ett samtal/workshop. Du kan själv aktivt delta i samtalet som följer, eller välja att lyssna vid sidan av.

Programmen startar kl 18 och pågår max 2h. Fri entré.

Datum: 2016.10.12

Tid: 18:00

Plats: Röda Sten Konsthall

Arrangör: Röda Sten Konsthall

Webbsida: http://www.rodastenkonsthall.se/