Marie Obbel Bondeson

Marie Obbel Bondeson

Publicerat 2019.11.09

Skisser, modeller och dokumentation från några offentliga gestaltningar.

Datum: 2019.11.09

Tid: 12:00

Plats: Skissernas Rum/ Galleri KC, Erik Dahlbergsgatan 6, Göteborg

Arrangör: Konstnärscentrum väst

Webbsida: http://kc-vast.se/