KÅDA #005 - Fake Empire i samarbete med Göteborg Design Festival

KÅDA #005 - Fake Empire i samarbete med Göteborg Design Festival

Publicerat 2019.10.12

Fake Empire är ett utforskande av människans samlevnad och människan som samlare. De noggrant utvalda materialen i skulpturens semitransparanta konstruktion dikterar projektionen - en upplevelse i sitt särslag. Likt platsen den befinner sig på ekar Fake Empire mot ett historiskt djup.

KÅDA är en plattform för formgivare och ett konstnärskollektiv som drivs av studenter och alumner vid HDK Steneby. Denna plattform omfattar ett brett spektrum av konstnärliga praktiker i olika medium och skalor. Under Göteborg Design Festival vill vi bjuda in till att uppleva vår senaste skapelse - Fake Empire. Detta verk är en monumental videoinstallation som flätar samman aspekterna; kropp, rum, visuell -och taktil upplevelse.

Kåda står som gemensam avsändare för verket och i processen har kollektivets olika kompetenser tillvaratagits.

Varmt välkomna till Rexcell, Lager 6, Hajuddevägen, Dals Långed.

För gratis buss ifrån Göteborg 07.30 och tillbakaresa besök gothenburgdesignfestival.se/hey-this-means-action/

ENGLISH

Fake Empire is an exploration of human co-existence. The materials selected for a sweeping, translucent construction dictate the projection – a one of a kind experience. Resonating with it’s surrounding industrial space; Fake Empire echoes historic depth.

KÅDA is a platform and artist collective, run by students and alumni at HDK Steneby. This platform holds a wide range of artistic practices in various mediums and scales. During the Gothenburg Design Festival we invite the visitors to experience our latest creation – Fake Empire. This piece is a monumental video installation intertwining bodily, spacial, visual, and tactile experiences.

Kåda jointly presents this work. Throughout the collective’s competences, from textile design, to metalworking, furniture making and fine art; have been utilised.

We welcome you to Rexcell’s Shutdown Facilities, Lager 6, Hajuddevägen, Dals Långed

For ba free us from and to Gothenburg see gothenburgdesignfestival.se/hey-this-means-action/

Datum: 2019.10.12

Tid: 10:00

Plats: Lager 6, Rexcell, Hajuddevägen, Dals Långed

Arrangör: Göteborg Design Festival och KÅDA

Webbsida: https://kadacollective.com/