Föreläsning: Sekelskiftet 1900 – om konst som ger kraft till förändring

Föreläsning: Sekelskiftet 1900 – om konst som ger kraft till förändring

Publicerat 2020.01.22

Margareta Gynning, 1:e intendent på Nationalmuseum, har varit bildpedagog och feministisk forskare under de senaste fyrtio åren. I föreläsningen kommer Gynning att berätta om centrala konstverk från tiden, speciellt av kvinnliga konstnärer. Hon dyker ner i historien och blottlägger lager efter lager av betydelser.

Margareta Gynning har producerat 42 utställningar och böcker kring olika aspekter av den visuella kulturen runt sekelskiftet 1900. Hon har speciellt ägnat sig åt konstnärsrollen, bland annat i doktorsavhandlingen Det ambivalenta perspektivet. Eva Bonnier och Hanna Hirsch-Pauli i 1880-talets konstliv (1999), utställningarna Konstnärspar (2006) och Konstnären (2016). Senast har hon varit arbetsledare för tidslinjen 1870 – Sekelskiftet 1900, i det nya Nationalmuseum.

Begränsat antal platser. Platsbiljett går att hämta ut i entrén från den 14 januari. Entré: engångsbesök 60 kr eller årsbiljett 100 kr. Lokal: Auditoriet.

Datum: 2020.01.22

Tid: 18:00

Plats: Göteborgs konstmuseum

Arrangör: Göteborgs konstmuseum

Webbsida: https://goteborgskonstmuseum.se/aktiviteter/forelasning/