Federica Sala: True Lies

Federica Sala: True Lies

Publicerat 2016.06.04

Federica Sala leker med glasets nyckfulla natur. Det amorfa, sköra och bräckliga materialet ställs i kontrast mot kristalliserade mineraler och skapar referenser till omvärldens komplexa sammansättning av vedertagen vetenskap och föränderliga verklighetsuppfattningar.

“We all know that Art is not truth. Art is a lie that makes us realize truth at least the truth that is given us to understand. The artist must know the manner whereby to convince others of the truthfulness of his lies.” - Pablo Picasso

Motsatser är oskiljaktiga. Glas och sten växer av varandra, gränserna suddas ut och elementen blir till en samling oxymoroner där just motsatsförhållandet är det som skapar helheten. Glas är motsägelsefullt. Glas har en fin skirhet men kan samtidigt vara tungt och rått, mjukt eller vasst, hårt eller flytande. True Lies – Sanna lögner är omöjliga strukturer som beskriver en av många tänkbara varianter av en skör verklighet.

Datum: 2016.06.04

Tid: 12:00

Plats: Four, Nordhemsgatan 3a

Arrangör: Four

Webbsida: http://www.foursweden.com/