Bild: Kheel Center, Cornell University/Flickr CC

 Bild: Kheel Center, Cornell University/Flickr CC

Lokalt

Vi vill inte slänga kläder

Publicerat 2013.10.15

  • Forskning
  • Göteborg

Varför känner många ett motstånd mot att slänga kläder och textilier? Det är en fråga som granskas i studien "Textilt återbruk – om materiellt och kulturellt slitage", som Anneli Palmsköld, institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet, gjort.

Här finns mer info om studien.