Övrigt

Vi åkte till Borås

Publicerat 2009.12.02

    Igår åkte vi till modehuvudstaden Borås för ett tala om vad kreatörer bidrar med till en stads utveckling. Evelina Wahlqvist (kreativitetsforskare på handels vid GU), Claes Boman (regionutvecklare inom kreativa näringar vid Rörstrands Kulturforum) och Rickard Lindqvist (modedesigner och doktorand vid Textilhögskolan i Borås) satt i panelen.

    Man sa bland annat att kreatörer förbättrar bilden av en plats, skapar en hype, ökar kunskapsutvecklingen och bidrar till en ekonomisk tillväxt.

    Om en stad/region vill locka aktörer inom de kreativa näringarna till sig bör man tänka på, entreprenörsstöd, smidigare möten mellan konsumenter och producenter, billiga lokaler, naturliga mötesplatser, kritisk massa av andra kreatörer, tydliga visioner för hur staden/regionen skall utvecklas.

    Det talades en hel del om profilering. Många i rummet hoppades att Borås skulle ta sig binamnet, Modehuvudstaden. Andra talade om vikten av infrastruktur som Götalandsbanan och strategiska samarbeten med Göteborg.

    Seminariet hölls i Simonsland och arrangerades i samarbete med Borås stad och Kanico.