Bild: Metro Centric/Flickr CC

 Bild: Metro Centric/Flickr CC

Lokalt

Var är Göteborg 20 år framåt?

Publicerat 2013.05.06

    Göteborgs Stad har tagit fram tre förslag för stadsutvecklingen fram till år 2035. Som alla kan ta del av. Och lämna synpunkter på! Dokumenten kallas för grönplan, trafikstrategi och utbyggnadsplanering.

    Läs mer här om de tre förslagen  och om arbetet bakom och hur du gör för att lämna synpunkter (du kan lämna synpunkter fram till den 30 juni 2013).