Tobias Bengtsson. Fotograf: Martin Frick

 Tobias Bengtsson. Fotograf: Martin Frick

Intervju

Tobias Bengtsson?

Publicerat 2013.11.18

Tobias Bengtsson, bibliotekschef i Lidköping, har i år varit med och öppnat portarna till Lidköpings nya stadsbibliotek. Det är många i stan som har längtat och med spänning sett fram emot förvandlingen av en ganska anonym kontorsbyggnad till ett hus som har förändrat stadsbilden. Stadsbiblioteket ger idag besökarna ett stort utbud av upplevelser, utöver den vanliga bokutlåningen. Och det har blivit den självklara mötesplatsen för kulturupplevelser och folkbildning i Lidköping.

Hej Tobias, vad gör du?
Just nu sitter jag i samtal med mina fantastiska medarbetare och summerar året och planerar inför 2014.

Vad har det nya stadsbiblioteket betytt för invånarna och staden Lidköping som kreativ plats?
Det folk brukar säga är att vi nu har ett bibliotek som blivit ett vardagsrum i staden. Här spenderar människor tid både enskilt och i grupp och tar del av bibliotekets utbud och service. Biblioteket har blivit en mötesplats för kunskapsförmedling och kultur, där människor interagerar. Just det tror jag är oerhört viktigt för Lidköping som en kreativ plats.

Hur ser dina fortsatta planer ut för biblioteket?
Oj, det finns så mycket roligt att göra... Men i grund och botten handlar det om att fortsätta jobba utifrån att biblioteket skall vara en mötesplats för kunskapsförmedling och kultur. En plats där vi ger en professionell service och erbjuder ett bra sammanhang för människor att vara delaktiga i.

Vad är det bästa med det nya biblioteket?
Att folk i Lidköping så tydligt ger uttryck för att de uppskattar det och är stolta över sitt nya bibliotek.

Vad vill du ha mer av i Lidköping?
Lidköping är en fantastisk stad att leva och arbeta i. Men den skulle bli ännu lite bättre av fler företag, gärna inom de kreativa näringarna, och ett större kulturutbud.

Hur tror du att Lidköping kan få till detta och kan biblioteket bidra till det?
Jag upplever att det i Lidköping finns en väldigt positiv anda och en vilja till att skapa en plats som stöttar kreativitet och möten mellan människor. Vi såg framför oss en mötesplats som till sin utformning stödjer kunskapsförmedling och uppmanar till deltagande.

Bibioteket är också en arena för kultur och vi såg till att skapa förutsättningar även för detta utan att för den skull bygga en stor scenlokal med de förutsättningar det kräver. Att kulturutbudet ökat i Lidköping i och med vårt nya bibliotek tycker jag märks tydligt. Det finns ett sug efter detta hos folk och vi arbetar för fullt med vad vi på bibliotekt kan göra för att möta detta.

De nya förutsättningarna biblioteket skapar har fått föreningslivet, studieförbund och andra aktörer att vara mer aktiva med att skapa ett bredare och större kulturutbud.

Att ett rikt kulturliv är betydelsefullt för tillväxten i en stad vet vi. Så där ser jag ett tydligt samband mellan biblioteket och etablering av företag. Men där finns också en annan koppling som jag ser det. Tillväxt och kreativitet är beroende av kunskap. Biblioteket är en av de viktigaste institutionerna som arbetar med informell kunskapsförmedling.

När vi i Lidköping nu aktivt arbetar med bibliotekets roll som kunskapsförmedlare tänker jag att det bland annat stärker Lidköping som en plats för företagande.

Ok, tack Tobias! Lycka till med allt!