Illustration: Hanna Westberg

 Illustration: Hanna Westberg

Övrigt

Tack för i tisdags!

Publicerat 2009.10.22

    I tisdags genomförde ADA det första av flera seminarier med fokus på affärer. Den här gången handlade det om exportfrågor.

    Petra Segerdahl, Marie Hedin och Maria Winckler från MAQS Advokatbyrå talade om vad man skall tänka på när det gäller momsfrågor vid export av varor och tjänster och vikten av att skydda sina varumärken eller andra immateriella tillgångar när man är verksam på en internationell marknad. De pratade också om vad som är viktigt att tänka på innan man ingår avtal med utländska aktörer för att t.ex. undvika att utländsk lagstiftning blir tillämplig vid en eventuell framtida frist.

    Stig Friberg och Jonas Englund från Exportrådet talade om betydelsen av att vara väl förberedd, scanna av den nya marknaden ordentligt och att arbeta strukturerat. De påpekade vikten av att ha personliga möten för att bilda sig en egen bild av den nya marknaden och kulturen. De berättade också att Exportrådet gärna är med med råd när företag skall etablera sig i andra länder.

    Nästa affärsseminarium äger rum den 12 november och då handlar det om sälj.