Bild: Christina/ADA

 Bild: Christina/ADA

Lokalt

Tack Antti!

Publicerat 2013.10.28

Förra onsdagen höll Antti Ainamo en lunchföreläsning på HDK. Ämnet för dagen var den forskning som man har gjort på hårdrocksband och vilka roller som behövs inom en grupp för att utvecklas och överleva.

Antii talade om vikten att artister har möjlighet att ta makten över sitt skapande. Han menar att man måste vara oberoende från alla som vill styra och bestämma. Han talade om vikten av passion och självförtroende för det man gör. Viktigt är också att man inom en grupp har olika roller som överlappar varandra. 

Nästa lunchföreläsning äger rum den 20 november på Textile Fashion Center i Borås. Föreläsare är Professor Anthony Kent från Nottingham Trent University. Mer information kommer inom kort.