Foto: Patrick Miller via Sveriges Arkitekter

Foto: Patrick Miller via Sveriges Arkitekter

Sveriges arkitekters ordförande om Chalmers Arkitekturs förändringar

Arkitektur försvinner som egen institution, den slås ihop med Institutionen för Bygg- och Miljöteknik. Vi pratade med Jacob Sahlqvist, avgående ordförande i Sveriges Arkitekter och ledamot i institutionsrådet på Chalmers Arkitektur samt marknadschef på White arkitekter..

ADA: Hur farligt är det att de slås ihop egentligen?

Jacob Sahlqvist: Ja det beror ju på hur utvecklingen nu framöver. Oron är att de konstnärliga och humanistiska ämnena inom arkitekturutbildningen ska falla bort till förmån för mer teknisk kompetens. Egentligen så står vi inför en fantastisk möjlighet inom området och det finns ett generellt ökat intresse för arkitektur. Vi har till exempel för första gången fått en statsminister som talar om arkitektur i sin regeringsförklaring, och vi är på väg att få en nationell arkitekturpolitik värd namnet.

Bygg- och Miljöteknik är en större och personal starkare institution vilket gör att vi är oroliga för att den ska äta upp A-sektionen. Arkitektur är också en helt annan disciplin än de andra utbildningarna på Chalmers, med tydlig koppling till konst och humanoria. Just nu så ligger utbildningen på Chalmers arkitektur i topp bland Sveriges arkitektutbildningar. Risken finns att vi tappar bort viktiga ingredienser för bibehålla den positionen, som till exempel inom den praktiknära forskningen, och att utbildningen halkar ner i förhållande till de andra skolorna. Arkitektutbildningen i Lausanne var med om en liknande förändring för några år sedan och där kan man se hur studenter väljer att inte avsluta sin utbildning där, även om de fortfarande börjar där.

ADA: Påverkas branschförankringen?

Jacob Sahlqvist: Ja, på institutionen genom att institutionsrådet på Arkitektur slås samman med det på Bygg- och Miljöteknik och exakt hur platserna fördelas är inte klart ännu, men det klart att det blir färre.

Och sett från ett branschperspektiv är samarbetet mellan arkitektkontoren och akademin en nyckel till innovation och kunskapsutveckling. Jag orolig för att intresse och fokus kan flytta till andra miljöer utanför regionen om arkitekturämnet försvagas.

Från Chalmers håll vill man förstås inte sänka utbildningens status utan skapa robusta institutioner och uppmuntra nya roller för arkitekten som till exempel projektledare och byggherre. Men konsekvenserna återstår att se.

Hör av dig!

Har du något du vill tipsa oss om på ADA, eller kanske bara har synpunkter på något vi publicerat på hemsidan. Maila gärna oss på info@adasweden.se
logo

Hej!
Fyll i formuläret för information och inbjudningar från ADA.
Vi skickar grejer max 1-2 gånger i veckan.
Du kan avanmäla dig när som helst.
Vi ses!
//ADA

* Obligatoriskt fält
Uppgiftslämnandet genom detta formulär betraktas som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen (PuL).

× Stäng