Omvärlden

Sverige och internet

Publicerat 2013.11.22

  • Forskning
  • Kommunikation
  • Sverige

Nu har .se-stiftelsens årliga studie av svenskarnas internetvanor kommit ut. Den finns både som traditionell blädderrapport och åskådliggjord digitalt online. Massa statistik presenteras, bl a att 66% använder Facebook, 15% Instagram och 17% twittrar. Av dagens tvååringar använder nära hälften internet. Och 40% av vårt internetanvändande lägger vi på innehåll från traditionella medier.

Här är den online, och här finns den som bläddringsbar rapport.