Tävlingar & Bidrag

Sök europeiska design-innovationspengar

Publicerat 2013.06.26

    Nu efterlyser Europiska Kommissionen (genom sitt initiativ the European Design Innovation Platform) förslag på projekt som använde design i innovationsprocessen. De vill gärna se projekt som knyter samman utvecklade regioner och sådana som ligger lite efter. (Exakt vad det betyder vet vi inte.

    Allt sker online, och ansökan gör du här. Före den 2 juli.