Bild: NASA on The Commons/Flickr The Commons

 Bild: NASA on The Commons/Flickr The Commons

Just nu

Skapa fart i ditt företagande

Publicerat 2016.11.17

Nu är det dags att börjar tänka skarpt på att söka till någon av Brewhouse inkubatorssteg: Create Speed, Create Focus och Create Flow. Create Speed - för den som inte startat företag ännu, eller är just nystartad med en affärsidé som har konstnärlig, kulturell eller kreativ inriktning. - har ansökan öppen till 2/12.

(De andra två, som gäller företag i olika stadier av sin utveckling tillämpar löpande ansökningstider.)

Läs mer om Brewhouse olika inkubatorer här