Bild: Ibrahim Lujaz/Flickr CC

 Bild: Ibrahim Lujaz/Flickr CC

Lokalt

Skåne utmanar oss i kreativ tennis

Publicerat 2013.10.10

För att tänka nytt behövs det fantasi, och för att fantasin ska frodas måste den tränas. Men av olika anledningar är det svårt att träna sin fantasi på sin egen verksamhet.

För att få fantasin att kunna röra sig lite friare har Staffan Johansson utvecklat Kreativ Tennis. Det är en metod att träna sin fantasi på andra företag. Det gäller att formulera den mest fantastiska tanken om hur det andra företaget skulle kunna utvecklas. Man behöver inte ta hänsyn till vad som är logiskt, ekonomiskt eller tekniskt möjligt.

Med start v. 45 så kommer fem företag från Göteborg möta fem företag från Skåne. Det blir inte så att alla möter alla utan varje deltagande företag gör tre matcher. En match i veckan. Man ska alltså fundera på tre företags utveckling och få tre företags mest fantastiska tankar om sitt eget företag. Höjden på fantasin poängbedöms för att trigga ytterligare.

Vill ni vara med och spela Kreativ Tennis med företag från Skåne? Det kostar inget och man får utbildning i spelet (25 oktober). Anmäl intresse till studio@staffansub.se så kommer mer information.