Övrigt

Praktikantstipendium Form

Publicerat 2009.11.03

    Iaspis utlyser 3 praktikantstipendier för internationellt kulturutbyte. Stipendiet riktar sig till formkonstnärer; konsthantverkare, formgivare och arkitekter. Ansök senast 16 november.

    Syftet med stipendiet är att erbjuda utövare inom formområdet en möjlighet att praktisera på kontor, institution eller hos enskilda utövare internationellt. Stipendiebeloppet är 80 000 kr och avser ca 3 månaders arbete eller annan tid anpassad efter lokala förhållanden.

    Ansökan görs på en särskild blankett. Ansökan skall innehålla en beskrivning av den sökandes syfte och förväntade utbyte med vistelsen samt en inbjudan från mottagande part. Inbjudan skall innehålla information om tid för praktikantvistelsen.

    Sökande kan hänvisa till arbetsprover på www.konstnarsnamnden.se eller lämna in pappersblankett med 3 - 5 representativa pappersbilder.