Utblick

Ny norsk designorganisation

Publicerat 2013.05.16

Det norska Kulturdepartementet och Närings- och handelsdepartementet skapar en ny organisation för design och arkitektur. Stiftelsen Norsk design och arkitekturcenter (DogA) skall vara operativ från 2014. Norwegian Design Council och Norsk Form läggs ner.

- Det finns mycket att vinna genom att arbeta närmare och mer sammanhängande. I korsningen av kultur och handel kan DogA vara brobyggare och bidragsgivare för både kulturpolitik och industriella mål. Den nya organisationen kommer att bli ännu mer viktig och kraftfull, säger handels- och industriminister Trond Giske.

Stiftelsen Norsk design och arkitekturcenter hamnar under Närings- och handelsdepartementet. Men Kulturdepartementet kommer också bidra till den nya organisationen.

Detta kommer främst att innebära en fortsättning av målen för Norwegian Design Council. Centrumet skall "främja förståelse, kunskap och användning av design och arkitektur ur ett kommersiellt och socialt perspektiv. Främja kvalitet och innovation med hjälp av design och arkitektur för utveckling av miljöer, produkter och tjänster, och stimulera innovation, effektivitet och värdeskapande i industri och offentlig sektor."

Läs mer här.