Lokalt

Mest reklam i Norge

Publicerat 2013.10.18

IRM:s rapport ”The Nordic Advertising Market” visar att reklammarknaderna i Norden krympte under första halvåret 2013.

– De nordiska reklammarknaderna upplever en utdragen lågkonjunktur och det är först under nästa år de kan växa återigen. Men inte ens då kommer alla länder uppvisa tillväxt, säger IRMs analyschef Tobias Hedström i ett pressmeddelande.

Norge har störst kaka med 260 euro i reklaminvesteringar per invånare. Finland har minst med 130 euro per invånare, alltså som halva den norska. Sverige kommer tvåa.

Framtidsrognosen pekar mot en stabilisering av annonsmarknaden under den andra halvan av 2013, och under 2014 förväntas mediemarknaden återvända till plus.