Bild: Swedish National Heritage Board/ Flickr The Commons

 Bild: Swedish National Heritage Board/ Flickr The Commons

Omvärlden

Lite Almedalentips

Publicerat 2016.06.22

Almedalen är en enda härlig röra av en massa bra (och kanske mindre bra) saker som händer. Vi har satt samman en liten lista med tips. Vi åker dit för första gången i år, och kommer återkomma med en rapport om hur det hela går till, egentligen.

4/7
Så bygger du ett digitalt varumärke // Sveriges Kommunikatörer

4/7
Re: en ny samhällssektor att räkna med?
// Högskolan i Borås

4/7
Äga rum – en satsning på konst och kultur i bostadsområden // Statens kulturråd, Statens konstråd

4/7
Hot mot författare och konstnärer – vad kan samhället göra?
// Myndigheten för kulturanalys

4/7
Kulturklyftan – vision och verklighet
// Kulturrådet, Filminstitutet, Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksarkivet, Riksteatern

5/7
Interkulturell dialog; ett nytt sätt att angripa en gammal utmaning?
// VGR Kultur

6/7
Behövs ett designmuseum?
// Nationalmuseum, Riksförbundet Sveriges Museer

6/7
Kreatörers roll i grön omställning // Business Region Göteborg

6/7
Museet har funktionshinder – inte besökarna
//Göteborgs stadsmuseum, Utopia, Mistra Urban Futures, Changemake

8/7
Kulturlivet har funktionshinder – inte människorna
// Göteborgs stadsmuseum, Utopia, Interactive Institute Swedish ICT

Vet du fler bra saker vi borde tipsa om, maila på info@adasweden.se eller skriv i kommentarerna.