Flygbild över planområdet, Kvarteret Barken är markerat med gul ram.

 Flygbild över planområdet, Kvarteret Barken är markerat med gul ram.

Lokalt

Långgatsworkshop

Publicerat 2013.01.30

    Långgateområdet kan komma att förändras. För att det ska bli bra är det viktigt att få in åsikter av de som bor, verkar och vistas i området.

    Stadsbyggnadskontoret arrangerar en workshop den 19 februari på Stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné. Joakim Forsemalm leder den och resultatet kommer att ligga som underlag för hur man gör. Om du bryr dig om Långgatorna så behövs du! De vill ha en så blandad grupp som möjligt men antalet platser är begränsat. Läs mer i den här inbjudan.

    Anmälan sker till Maria Lissvall på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

     Yimby Göteborg  sprider också inbjudan.