Övrigt

Kulturutredningen lämnas över

Publicerat 2009.02.10

  Ordförande Eva Swartz Grimaldi med ledamöterna Jonas Anderson, Birgitta Englin, Rasoul Nejadmehr och Mats Sjöstrand överlämnar någon gång just nu (tisd, halvelva) Kulturutredningens betänkande till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, på Rosenbad.

  På torsdag kl 10:00 förväntas utredningen att läggas ut på Kulturdepartementets webbplats.

  Dessutom kan du följa presskonferensen direkt på Kulturdepartementets webbplats eller på SVT24direkt om du är riktigt intresserad.

  Kulturutredningens uppdrag är formulerat av regeringen i form av kommittédirektiv (2007:99). Uppdraget gäller bl.a. att lämna förslag till förändringar efter överväganden kring:

  • behovet av förändringar i de nationella målen för kulturpolitiken,
  • möjligheterna till utveckling och förnyelse av det kulturpolitiska samspelet mellan stat, landsting och kommuner,
  • möjligheten att tydliggöra statens långsiktiga uppgifter och åtaganden inom kulturområdet,
  • förutsättningarna för att bredda ansvaret för kulturverksamheter i samhället hos både offentliga organ och enskilda aktörer,
  • prioriteringar av statens insatser, t.ex. för hur kulturpolitiken kan samspela med andra relevanta samhällsområden,
  • den statliga förvaltningsorganisationen inom kulturområdet,
  • det statliga institutionsväsendet
  • och de statliga stödordningarna.

  Läs åsikter om kulturutredningen: Sydsvenskan