Kulturnäringar i svensk statistik

Förslag till avgränsning för framtida kartläggningar

Näringsverksamhet med "kreativa" eller "kultur" som prefix har uppmärksammats de senaste 10 åren. En anledning till detta är att "kreativa näringar" ibland antas kunna få en tillväxt i omsättning, sysselsättning eller inkomster som är högre än den genomsnittliga i ekonomin.

Läs rapporten här.

Tillväxtanalys har fått uppdraget att föreslå en definition på "kreativa näringar" baserad på befintlig statistik. Med utgångspunkt i studier från Unesco och Eurostat föreslår Tillväxtanalys begreppet "kulturnäringar". Genom att nyttja etablerade studier för ett tydligare och mer preciserat begrepp blir det förhållandevis lätt att anpassa den svenska statistiken till de definitioner som med all säkerhet också kommer att få spridning internationellt.

Denna definition gör det även möjligt att med befintlig statistik ta fram mått på nivåer på förädlingsvärden, lönesummor och sysselsättningsdata samt antal verksamma företag. Det föreslagna begreppet kan vidare användas för att i kompletterande studier analysera hur "kulturnäringar" på egen hand eller i interaktion med andra näringar kan bidra till hållbar tillväxt.

Hör av dig!

Har du något du vill tipsa oss om på ADA, eller kanske bara har synpunkter på något vi publicerat på hemsidan. Maila gärna oss på info@adasweden.se
logo

Hej!
Fyll i formuläret för information och inbjudningar från ADA.
Vi skickar grejer max 1-2 gånger i veckan.
Du kan avanmäla dig när som helst.
Vi ses!
//ADA

* Obligatoriskt fält
Uppgiftslämnandet genom detta formulär betraktas som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen (PuL).

× Stäng