Forskning & Rapporter

Kulturnäringar i svensk statistik

Publicerat 2009.08.20

    Förslag till avgränsning för framtida kartläggningar

    Näringsverksamhet med "kreativa" eller "kultur" som prefix har uppmärksammats de senaste 10 åren. En anledning till detta är att "kreativa näringar" ibland antas kunna få en tillväxt i omsättning, sysselsättning eller inkomster som är högre än den genomsnittliga i ekonomin.

    Läs rapporten här.

    Tillväxtanalys har fått uppdraget att föreslå en definition på "kreativa näringar" baserad på befintlig statistik. Med utgångspunkt i studier från Unesco och Eurostat föreslår Tillväxtanalys begreppet "kulturnäringar". Genom att nyttja etablerade studier för ett tydligare och mer preciserat begrepp blir det förhållandevis lätt att anpassa den svenska statistiken till de definitioner som med all säkerhet också kommer att få spridning internationellt.

    Denna definition gör det även möjligt att med befintlig statistik ta fram mått på nivåer på förädlingsvärden, lönesummor och sysselsättningsdata samt antal verksamma företag. Det föreslagna begreppet kan vidare användas för att i kompletterande studier analysera hur "kulturnäringar" på egen hand eller i interaktion med andra näringar kan bidra till hållbar tillväxt.