Här används den i Ghana, foto: Powerpot

 Här används den i Ghana, foto: Powerpot

Inspiration

Kraftverk i fickan

Publicerat 2013.01.24

Här har det kommit ett smidigt sätt att kunna ladda telefon eller radio på camping eller överhuvudtaget få el i svårtillgängliga områden.

Bygger på ångkraft som överförs till elenergi.

www.thepowerpot.com/