Lokalt

Koll på Klyftan?

Publicerat 2013.11.08

  • Event
  • Multidisciplinärt

Klyftan är ett normkritiskt projekt kring klyftorna i samhället och kulturens roll i debatten. Det handlar om reflektion och samarbete mellan berättare, journalister, författare, forskare och utövare inom film, teater och TV kring hur samhällsklyftor och samhällsutveckling skildras.

Projektet vill lyfta fram berättelser om vår samtid och bidra till att bredda den offentliga debatten. Projekt Klyftan är initierat av Folkteatern och Göta Film och har stöd av Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Läs mer här om du tycker det verkar intressant:
www.klyftan.se