Illustration. Hanna Westberg

 Illustration. Hanna Westberg

Affärer

Inkomst via nätet

Publicerat 2010.03.17

Idag säljs mycket  via nätet. Man kan skilja på handel som kallas offline-handel dvs. vanliga varor som säljs på nätet men som skickas med t.ex. posten. Eller online-handel där "varan" laddas ner via internet.

Delarna behandlas olika när det gäller skatt och moms. För mer info läs här