Bild: Pontus Johansson

 Bild: Pontus Johansson

Intervju

Hej vad gör du Johanna Adebäck?

Publicerat 2017.11.16

Bara några dagar återstår till Open Week startar, 20-26 november blir en vecka sprickfull av olika designevents i Göteborg, många kopplade till eller arrangerade av HDK. Det hela startade som en idé på HDK att visa examensarbetena annorlunda. Men växte till en hel designfestival med över 90 punkter! Vi ville djupdyka lite i ämnet och kontaktade Johanna Adebäck, projektledare för Open Week för några frågor, och tips ur det digra programmet! (Och passa på att gå i år, för nästa år blir det annorlunda.)

Hej vad gör du Johanna?
Jag försöker ha koll på allt vi har kvar att göra och samtidigt njuta av den kraft som uppstår när många människor arbetar tillsammans. Det är mäktigt!

Så här i nedräkning inför Open Week, berätta gärna om tankarna och idéerna bakom veckan.
Idén om en festival kommer från en önskan att pröva nya sätt att presentera designstudenternas examensarbeten, då den design och de designpraktiker som finns på HDK inte alltid korresponderar med det traditionella utställningsformatet, som bygger på att endast visa upp objekt. HDK vill därför utforska alternativa sätt att presentera examensarbeten, i ett sammanhang av understödjande utställningar och event.

Drivande i arbetet har varit Onkar Kular, professor i designinterventioner på HDK samt curator för Open Week; den första upplagan av Gothenburg Design Festival. I samklang med det curatoriella temat open har idén varit att OW ska fungera som open source där alla inblandande; samarbetspartners, studenter, alumner, personal, tekniker, lokala och internationella utövare såväl som publik, ska ha möjlighet att hitta sina förhållningssätt och tillämpningar. Stort fokus har legat på att visa hur design och konsthantverk kan inspirera, utmana och ställa olika typer av frågor i mötet med en bredare publik. Att design kan bidra till att öppna upp och förändra samhället.

Temat open har löpt som en röd tråd genom hela arbetet med OW och är även tydligt i formatet, från det faktum att alla programpunkter är gratis, öppna för allmänheten och olika nivåer av deltagande, till användandet av stock images för grafisk form och kommunikation.

Kan vi förvänta oss en fortsättning nästa år?
Det kommer att hända någonting nästa år, där HDK tar tillvara på några av alla positiva erfarenheter som arbetet med OW medfört, men den omfattning och den nivå som årets festival har kommer inte kunna upprepas så tätt inpå. Det år som ligger bakom OW har varit en öppen och delad läroprocess. Blickar vi framåt och förbi designfestivalen så har vi ett spännande arbete med att samla dessa erfarenheter och att utvärdera vårt arbete. Detta kan sedan ligga till grund för framtida initiativ och möjliga format.

Detta blir ju som starten på en designfestival i GBG, hur ser du att övriga aktörer (designbyråer, museer, organisationer etc) kan vara med och stärka och samverka veckan framöver?
Genom OW vill HDK inspirera och lyfta fram mångfalden inom design, både som praktik och akademiskt ämne. En förhoppning är att övriga aktörer ska se Gothenburg Design Festival som en möjlighet. Under arbetet med OW har vi sett att det finns en enorm potential för Göteborg att utvecklas till en internationell arena för design och konsthantverk och här har stadens alla berörda aktörer både en möjlighet och ett ansvar. Även om framtida festivaler kommer ha andra curatoriella teman och annan organisering så hoppas jag att de idéer om öppenhet, lärande och att aktivt tilltala en blandning av publiker, som årets upplaga präglas av, kan leva kvar. Därmed skulle en designfestival i Göteborg kunna fungera som ett alternativ till de många kommersiellt drivna festivaler, mässor och biennaler världen över.

Vad vill du tipsa speciellt om ur programmet?
OW har över 90 programpunkter (!) på mötesplatser och institutioner runtom i staden och i dess angränsade områden, vilket såklart gör det svårt att välja. I det här sammanhanget vill jag dock lyfta fram konceptet med Night School med särskilt fokus på eventen med Precarious Workers Brigade och Omforma. Sedan vill jag avsluta där vi började – i examensutställningen. Röhsska museet öppnar tillfälligt upp två av sina gallerier för OW BAMA och utöver att vara ett helt nytt format för en examensutställning för HDK så är det enligt mig också här den delade öppna läroprocessen är och har varit som mest tydlig och synlig.