Övrigt

Hallå? Någon där?

Publicerat 2009.05.06

  Igår hade vi ett seminarium i Mölndal. Det handlade om hur Kvarnbyn kan nå ut med budskapet om att man finns som ett kreativt kluster. Joakim Forsemalm och Lisa Renander inledde. Här kommer lite av det som togs upp:

  Rejäla trottoarer är viktigt för ett trevligt stadsliv.

  Låga hyror är viktigt för kreatörer.

  Ofta växer kreativa kluster fram utan en plan, vad händer då om man skapar en plan för den fortsatta utvecklingen. Kan man förstöra något?

  För att gripa ett tillfälle att marknadsföra en plats behöver man:

  Definiera - vart vill man?
  Om man har olika viljor så motarbetar de varandra, det gäller att hitta en gemensam vision för att det ska ta fart. Ofta saknas en gemensam bild om vart man vill.

  Greppa situationen - sätta konkreta mål
  Var riktigt konkret i de mål man sätter. Skriv inte "att man ska bli väl mottagen som besökare" utan skriv hellre "en gemensam reception, öppet mellan 8-17 med en heltidsanställd person".
  Man ska sätta avbockbara delmål, och fira när man uppnått dem.Det ska också framgå:

  Vem som har ansvaret för att det ska bli gjort?
  När det ska vara gjort?
  Hur det ska finansieras?
  Vilka resurser som krävs?

  Agera - action i samlad trupp.
  För detta behövs:
  Samhörighet
  Uppmuntran
  Högt i tak i diskussioner
  Bocka av det man får gjort
  Fira målen
  Göra andra uppmärksamma
  PR

  Lyckas man skapa en tät boll av energi i ett gäng så kommer det att locka andra. Då växer det snabbare, sen kommer media och snöbollen är i rullning.

  En gemensam symbol är viktig för att kunna marknadsföra en plats.

  Kommunikation

  Externt:
  Web, brochyrer, PR, profilkläder eller en gemensam pin/märke, logotyp, besökslokaler.

  Internt:
  Möten, arbetsmiljö, fikarum, nyhetsbrev och policy.

  Alla måste vara delaktiga. Den egna viljan hos alla inblandade är en mycket stark kraft som behövs om man ska lyckas nå ut med budskapet att man finns.

  Hyresvärdarnas vilja är viktig för att hålla nere gentrifiering.

  Det kinesiska tecknet för konflikt är sammansatt av tecknen; fara och möjlighet.

  Viljan måste komma från deltagarna.

  Det är juste av kommunen att vilja stötta, men de måste göra det på samma vilkor som de andra i gruppen och inte bossa för mycket.

  Seminariet är tredje stoppet i vår regionala seminarieserie. Tanken med seminarieserien är att kartlägga möjligheter och utmaningar inom de kreativa näringaran i VGR. Vi gör det i samarbete med Sveriges Arkitekter Väst, Svensk Form Väst och KHVC. På varje stopp har vi även lokala samarbetspartners. Nästa stopp blir i Marks kommun.