Bild: Blondinrikard Fröberg/Flickr Creative Commons

 Bild: Blondinrikard Fröberg/Flickr Creative Commons

Lokalt

Grattis Göteborgs Konstmuseum!

Publicerat 2018.04.18

  • Göteborg
  • Konst
  • Museum
  • Priser

Konstmuseet tilldelades utmärkelsen Årets museum 2018 och valet motiverades såhär: "Genom att arbeta nyskapande har Göteborgs konstmuseum skapat ett solitt museum med genomslag och mervärde för sin region". Priset delades ut för tjugoandra gången av Sveriges Museer tillsammans med Svenska ICOM (International Council of Museums)

Såhär går tankarna om priset: "I sin motivering lyfter juryn fram hur museets kreativa arbetssätt med sin breda och stora konstsamling samt integrerad forskning i verksamheten är nyskapande på ett inkluderande, tillgängliggörande och möjliggörande sätt. Juryn framhåller också det breda anslaget i programverksamheten och hur ett utökat konstbegrepp lyfter museet in samtiden, något som ger historisk relief till dagens samhällsfrågor."

Läs mer här